Bezpečnosť IT (technická)

Filozofiou DCIT je pokrývať svojimi službami bezpečnosť IT vo svojej komplexnosti, čo znamená klásť mimoriadny dôraz na zhodnotenie bezpečnosti všetkých prevádzkovaných IT technológií.

Jadrom spoločnosti sú preto vysoko kvalifikovaný experti s dlhoročnou praxou a patričným know-how v tejto oblasti. Do tejto skupiny zaraďujeme celú škálu našich služieb.

Bezpečnostný audit nastavení OS

Bezpečnostný audit nastavení DB

Penetračné testy

Bezpečnostné audity sieťových technológií

  • Audit nastavení sieťových prvkov

  • Audit nastavení firewallov

  • Audit LAN/WAN infraštruktúry

  • Audit DMZ infraštruktúry

Máte otázky?

Pokiaľ Vás zaujíma viac detailov, prosím kontaktujte nás.

Otázka e-mailom