DCIT Consulting Novinky

Krátke zhrnutie predchádzajúceho obdobia

Naša spoločnosť aj naďalej poskytuje služby v oblasti ochrany informácií. Široké porfólio služieb priebežne vyvíjame a zohľadňujeme nové výzvy, ktorých je v takom prostredí, akým IT je, viac ako dosť. Neustále kladieme dôraz na vzdelávanie a vývoj nášho tímu účasťou na konferenciách, získavaním nových certifikátov a podobne. Najcennejšie skúsenosti však samozrejme získavame vďaka realizovaným projektom.

Hospodársky výsledok 2010

Spoločnosť DCIT Consulting ukončila rok 2010 kladným hospodárskym výsledkom, čím naďalej potvrdzuje svoje pevné miesto na slovenskom trhu. Na celkových tržbách mali viac ako 77% podiel projekty klientov, ktorí v minulosti využili niektorú zo širokého portfólia poskytovaných služieb. Tento fakt potvrdzuje spokojnosť s kvalitou ponúkaných produktov.

Naše služby neustále opierame o základné piliere:

Hospodársky výsledok 2009

Spoločnosť DCIT, a.s. dosiahla za rok 2009 hrubý zisk vo výške 7,3 mil. Kč. Celkové výnosy dosiahli 111,8 mil Kč, z toho tržby z predaje služieb boli vo výške 100,6 mil. Kč (66 % tvorili služby predané do zahraničia).

Účtovná uzávierka spoločnosti DCIT, a.s. zostavená ku dňu 31. 12. 2009 bola overená auditorom dňa 19. 2. 2010.

Pages