Kde nás nájdete

Sídlo spoločnosti

DCIT Consulting, organizačná zložka
Námestie slobody 23
811 06 Bratislava
Slovensko

Identifikačné údaje

IČO: 35893591
Obchodný register: Bratislava I, odd. Po, vl.č.1176/B

Zriaďovateľ:
DCIT, a.s. (Praha, Česká republika)
DIČ: 2021861798
IČ DPH: SK2021861798

Kontakty

Telefon: +421-2-5443-0635
E-mail: info@dcit-consulting.sk