O nás

Materská spoločnost DCIT, a.s. pôsobí na trhu v oblasti informačných technológií od roku 1993. Svojim zákazníkom poskytuje širokú škálu komplexných služieb z dvoch hlavných oblastí, ktorými sú konzultačné a audítorské služby v oblasti IT a vývoj softvéru PROVYS. Organizačná zložka DCIT Consulting pôsobí na Slovensku od roku 2004 s primárnym zameraním na konzultačné a audítorské služby v oblasti IT.

PRÍSTUP

Svoju činnosť opierame o tri základné kamene:

  • individuálny prístup a sústavná pozornosť k potrebám klientov,
  • vysoká kvalita služieb podložená vysokou úrovňou know-how,
  • metodika a systematickosť.

To dovoluje nájsť cesty k efektivnej realizácii zámerov našich klientov a pružne reagovať na aktuálne trendy.

KLIENTI

V oblasti audítorských a konzultačných služieb v IT dokončila spoločnosť úspešne už stovky projektov, medzi našimi klientmi nájdete prakticky všetky významné organizácie zo sektorov:

  • Štátna správa - najmä centrálne úrady (Česká republika)
  • Banky, poisťovne a iné finančné inštitúcie
  • Utility - energetika, plynárenstvo a i.
  • Telekomunikačné spoločnosti - mobilní operátori
  • Ostatné sektory - priemyselná výroba, tipovacie spoločnosti a i.

Zoznam televíznych stanic (Slovenská republika, EU, Rusko) prevádzkujúcich systém PROVYS nájdete na www.provys.com.