Školenia: Počítačová bezpečnosť

Školenie bezpečnosti IS/IT bežných užívateľov je stále podceňované, napriek tomu, že je preukázané, že sa po zavedení tohto typu školení znižuje počet bezpečnostných incidentov, zaťaženie helpdesk-u a všeobecne riziko zneužitia či nedostupnosti informácií.

Školenie realizujeme na mieru každej spoločnosti podľa jej potrieb. Naše know-how je hlavne v prezentácii aktuálnych bezpečnostných hrozieb, s ktorými sa naši konzultanti stretávajú v praxi a odporúčaniami k bezpečnému správaniu sa užívateľov. Ťažiskom sú stále sofistikovanejšie útoky sociálneho inžinierstva, ktoré predstavujú aktuálne najvyššie riziko, pretože úspešne obchádzajú technické bezpečnostné opatrenia.

Štruktúra školenia

 • Úvod do informačnej bezpečnosti

 • Hrozby informačnej bezpečnosti – príklady z praxe

  • Príklady vnútorných hrozieb

  • Príklady vonkajších hrozieb

  • Nebezpečenstvo elektronickej komunikácie

  • Útoky sociálneho inžinierstva

  • Aktuálne hrozby z internetu

 • Metódy riadenia informačnej bezpečnosti

 • Pravidlá pre užívateľov (podľa požiadaviek konkrétnej organizácie)

 • Zhrnutie, desatoro používateľa

 • Diskusia

Forma školenia

Školenie sa realizuje formou prezentácií/ workshopov, kde poslucháči môžu reagovať na prezentované problémy a klásť otázky, čím je školenie dynamickejšie a pre poslucháčov zaujímavejšie (taktiež si viac zapamätajú).

Je možné dohodnúť modifikácie tohto školenia, napr. preveriť nadobudnuté znalosti poslucháčov testom (ihneď alebo s časovým odstupom), vydať certifikát o absolvovaní či použiť e-learning (s využitím softvéru spoločnosti) či zaradením praktických ukážok.

Máte otázky?

Pokiaľ Vás zaujíma viac detailov, prosím kontaktujte nás.

Otázka e-mailom