Školenia: Penetračné testy

Školenie penetračných testov a nástrojov

Penetračné testy sú špecifickou disciplínou informačnej bezpečnosti vyžadujúcou nemalé znalosti a skúsenosti. Napriek tomu sme schopní Vám určité znalosti predviesť tak, aby ste si mohli základné testy realizovať v spoločnosti sami. Motto „Hackeri vo Vašich službách“ tak dostáva svoju reálnu podobu.

Cieľom školenia je predstavenie metód a slabín, ktoré útočníci pri svojom útoku na informačné systémy využívajú a zoznámenie sa s niektorými nástrojmi penetračného testovania.

Štruktúra školenia

 • Predstavenie a inštalácia testovacieho prostredia

 • Útoky a nástroje súvisiace s TCP/IP

 • Testovanie známych slabín (Nessus)

 • Predstavenie ďalších útokov a nástrojov

  • Hádanie hesiel

  • Odpočúvanie komunikácie

  • Náhľad do testovania webových aplikácií (samostatné školenie)

  • Špecifické exploity

  • Ďalšie možnosti útokov

 • Záver

Forma školenia

Celodenné školenie vedie skúsený konzultant (hacker), ktorý realizuje penetračné testy ako hlavnú náplň svojej pracovnej činnosti, teda osoba najpovolanejšia.

Školenie sa realizuje formou prezentácií/ workshopov, kde poslucháči môžu priamo reagovať na predstavované techniky a klásť otázky, čím je školenie dynamickejšie a pre poslucháčov zaujímavejšie (taktiež si viac zapamätajú).

Po dohode je možné ponúknuť rôzne modifikácie tohto školenia, napr. preveriť nadobudnuté znalosti poslucháčov testom (ihneď alebo s časovým odstupom), vydať certifikát o absolvovaní či použiť e-learning (s využitím softvéru spoločnosti).

Máte otázky?

Pokiaľ Vás zaujíma viac detailov, prosím kontaktujte nás.

Otázka e-mailom