DCIT Consulting

Konzultačné a auditorské služby v oblasti informačnej bezpečnosti

Naša najpredávanějšia služba

Služby GDPR

Ochrany osobných údajov vyplýva z legislatívnych požiadaviek, primárne z Nariadenia GDPR a sekundárne zo zákona 18/2018 Z.z. Sme pripravení pomôcť vám s touto problematikou.

Podrobnosti

Naša najvyhľadávanejšia služba

Penetračný test

Označovaný tiež ako „ethical hacking“. Naša tradičná služba, ktorú poskytujeme na Slovensku od roku 2004. Ide o posúdenie bezpečnosti testovaného systému formou simulovaného hackerského útoku.

Podrobnosti Vzorová správa

auditsquare.com

Bezpečnostný audit Vašich serverov a staníc.

Audit Square
Audit Square